Kontakt

Informasjon angående sommerukene i Martinsen

Kundesenteret holder åpent hele sommeren, men med noe redusert åpningstid i juli på telefon (kl. 10-14)

Noe lenger responstid må beregnes grunnet redusert bemanning i perioden. Dette gjelder både ved reklamasjoner og annet. Lageret er i full drift igjen fra uke 30.

Vi ønsker alle en god sommer!

Henvendelse om reklamasjon

Med reklamasjon mener vi fraktskadet vare, manko i forsendelsen, eller vare med andre feil/mangler oppstått under produksjon. Målet med et eget skjema for feil/ mangler, er å gjøre reklamasjonsprosessen enklere og mindre tidkrevende for alle parter. Det er viktig at alle felt fylles ut etter beste evne slik at vi mottar tilstrekkelig informasjon. Systemet er basert på tillit mellom begge parter. En effektiv og god reklamasjonsbehandling er viktig for å nå vår målsetting om alltid fornøyde kunder.

Reklamasjon

Adresse til kontor og showroom

Adresse administrasjon:
Martinsen, Industriveien 1, 4344 Bryne

Kundeservice:
Mandag – Fredag 10:00-14:00 (sommeråpent i juli)
Tlf: 51 78 92 00
Fax: 51 78 92 01
E-post: kundeservice@martinsenco.no

Adresse showroom:
Martinsen Jevnaker, Industrivegen 2, Bergmoen, 3520 Jevnaker

Martinsen logo
Adresse
Martinsen Co
Industriveien 1, 4344 Bryne, Norway
Showroom
Martinsen Jevnaker
Industrivegen 2, Bergemoen, 3520 Jevnaker
Følg oss
Følg oss for inspirasjon og nyheter