Nøkkelord er fagkunnskap og entusiasme. Vi i Martinsen skal ha en proff holdning til det vi holder på med, og vår ekspertise skal spre trygghet hos våre kunder. Vi skal være på offensiven overfor våre oppgaver på en slik måte at overskudd og begeistring preger arbeidsdagen – og vi gleder oss til den neste.
Med dette for øye er våre medarbeiderne håndplukket – alle skal kunne gi av seg selv for å inspirere andre. Det blir lagånd av slikt!

Vi er i en spennende bransje og ser frem til nye utfordringer. Da må vi hele tiden ligge et hakk foran. Våre ansatte jobber kontinuerlig for å tilegne seg kunnskap om våre kunders behov – i tillegg til å være innovatører mht. trender, produktutvikling og moter innen interiørmarkedet i Norge. Noen må lede an. Det er vanligvis de flinkeste.